Idag har de allra flesta av oss en jobbtelefon med mer eller mindre fri tillåtelse att använda denna, men vad för typ av gäller egentligen när det kommer till att använda sin jobbtelefon för privata samtal?

Mobiltelefon smsaDet finns en hel del saker som man ska tänka på när det kommer till användningen av en jobbtelefon för både den anställde och för arbetsgivaren. För arbetsgivaren är det till exempel viktigt att hitta en leverantör av abonnemang och telefon med förmånliga kostnader och andra förmåner. En sådan leverantör är bland annat noll7noll som erbjuder både mobila, fasta och växelabonnemang för företag, och visst är det alltid bra med en kombination. Men vad är det så som gäller för en anställd som brukar en jobbtelefon? Något som bland annat tidningen Kollega skriver är att reglerna i första hand ska sättas upp av arbetsgivaren själv i form av en policy för telefonanvändningen och vilka repressalier som väntar om detta byts mot. Dock gäller det då för arbetsgivaren att först varit väldigt tydligt i att uppmärksamma den anställde på policyn och att ändringar i policyn tydligt ska uppmärksammas, annars kan facket gå in och hjälpa den anställde när en tvist rörande detta uppstår.

Så får du använda jobbtelefonen

Den absolut vanligaste frågan rörande en jobbtelefon är om det får användas för privat bruk och svaret på detta varierar då det är upp till varje arbetsgivare att sätta egna regler. Dock skriver tidningen CFO World att det är svårt att särskilja på privata sms och samtal från jobbtelefonen och att den som oroar sig för att hamna i klistret för att använt telefonen privat bör i regel inte behöva oroa sig. Men något som kan vara bra att ha koll på är att en ny uppdatering av programmet IOS 9.3 möjliggjort en tydligare märkning i telefonen som visar att det rör sig om en jobbtelefon. Enligt tidningen MacWorld kommer uppdateringen även göra det lättare för arbetsgivaren att kontrollera din internettrafik och mobilens position, vilket ska underlätta för företagen att hålla koll så telefonen faktiskt används i arbetet och inte för privat bruk. Så vad ska den anställde hålla koll på? Tänk på följande när du har en jobbtelefon:

  • Finns en policy för telefonen?
  • Vad säger företagets policy?
  • Hur använder du jobbtelefonen?
  • Missbruk av jobbtelefonen kan i vissa fall leda till avsked.