Att ett varsel skulle kunna gå att lösa är något som många önskar, och även något som är fullt möjligt. Det finns varsel som är onödiga och som skulle kunna lösas med en bättre tidrapportering.

1725026-alarm-clockMed jämna mellanrum går det att läsa i tidningarna om stora vaser på våra stora företag i Sverige. Och självklart sker även detta på mindre företag. Man vill tighta till och skära ner på grund av att man inte får in tillräckligt med intäkter. Men genom att skära ner på personal och öka arbetsbörda på de kvarvarande så de riskerar att bli utbrända är fel väg att gå i många fall och sätter även större press på den personalstyrka som ska hålla upp skeppet. Man bör då rikta sina blickar mot hur bra man är på att rapportera in sina timmar och även ta betalt för dem.

Många led blir drabbade

När man talar om nedskärningar när det kommer till stora företag så blir många underleverantörer även drabbade. Då gäller det att ta tidrapportering på allvar och göra något åt situationen.

”Få av dessa företagare inser att 15 minuter förlorad utdebiterbar tid per medarbetare och dag betyder cirka 21 000 kronor på årsbasis med en lönekostnad på bara 350 kronor/timma. Om företaget har sju anställda blir det förlorade beloppet inte mindre än 147 000 kronor. Eller tänk att besparingspotentialen i stället är 30 minuter eller 700 kronor/timma. Det kan på sitt sätt utgöra skillnaden mellan överlevnad och utslagning.”

Detta går att läsa i Ekuriren.se och kan vara en väckarklocka till många företag att ta sig en koll på vad man har för system just nu. Kanske går nästa person att rädda och kanske kan man få ett bättre arbetsklimat och man tar ett helhetsgrepp kring företaget.