Hur får du folk runt dig att trivas och vad är egentligen Omgiven av idioter för bok? Vad är karaktäristiskt för de olika ”färgerna”?

 

Att få människor runt sig att trivas är viktigt, inte minst om du är chef, säljare eller jobbar inom vård och skola. Genom att gå på http://www.matsdanielsson.se/framgangsrikt-bemotande/ och lära dig mer om hur du uppfattas som trevlig och artig kan du bemästra detta.

Lär dig hantera olika personligheter

Det är inte bara ditt beteende som är viktigt när det kommer till att få folk att trivas, det handlar också om hur du tolkar andras. För att få folk att trivas gäller det alltså att vara lite av en social kameleont som kan se vad andra känner och behöver.

En bok som blivit väldigt uppmärksammad de senaste fyra åren heter Omgiven av idioter och den delar kategoriskt in människor i fyra olika grupper. En blå, en grön, en röd och en gul. Alla grupper har starka egenskaper som utmärker personlighetstypen. Även om det endast är en grov indelning. Men det viktiga att ta med sig är att en person som är att kategorisera som blå kanske inte svarar på samma bemötande som du har mot en röd, gul eller grön person. Och vice versa. Bra att ha koll på när du till exempel är just i en chefsposition med flera olika personer att ta hänsyn till och leda. I Expressen beskrivs de olika typerna av personligheterna närmare, kortfattat är de som följer:

 

  • Röda personer är väldigt energiska, oerhört målinriktade och självständiga. Du vill bestämma och söker därför ansvar.
  • Gula personer är ofta utåtriktade, optimistiska, kreativa, verbala, flexibla och övertygande vilket gör dem till duktiga säljare och marknadsförare.
  • Gröna personer är ofta harmoniska, sociala, behärskade och kanske lite tystlåtna. Relationer är viktigast och försiktighet är ett tydligt ledord. Samtidigt som gröna ofta kan vara väldigt personliga och inlyssnande.
  • Blåa personer är logiska, strukturerade, noggranna och principfasta. Kvalitet är av yttersta vikt och korrekthet är en grundpelare.

 

Nu har det kommit ytterligare en bok som gör det lättare för dig att känna igen olika typer av personer. Den heter Omgiven av psykopater. I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur du känner igen en person som har psykopatiska drag och hanterar en sådan person. En psykopat har oftast en medfödd personlighetsstörning och känner generellt sett mindre än andra och är villig att göra en hel del för att få exakt som hen vill, utan att bry sig om andras känslor. Mer om detta kan du läsa här.