Med bakgrund av de fortsatta löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt utförda arbeten är det numera lag på att alla arbetsgivare årligen måste göra en lönekartläggning. Kartläggningen är tänkt att på ett enkelt och snabbt sätt upptäcka systematisk könsdiskriminering. Man kartlägger om det på ett kvantitativt sätt går att avgöra om männen på en arbetsplats tjänar mer än kvinnorna.

Varje arbetsgivare måste genomföra en lönekartläggning varje år. Har man dessutom fler än tio anställda ska kartläggningen dokumenteras. Man ska både visa på vilka siffror man kommit fram till men också utarbeta en strategi om hur man ska jämna ut löneskillnaderna på arbetsplatsen. Enligt den nya lagändringen har man som arbetsgivare en tidsfrist på tre år att ändra i lönesättningsstrategi för att jämna ut skillnaderna. Ett företag man kan vända sig till som sköter ens lönekartläggning är https://pihr.se/ som på ett mycket smidigt sätt kan dokumentera lönekartläggningen åt ett företag. Många upplever nämligen att den nya kartläggningen tar mycket tid från arbetsgivarna, som förut bara behövde göra liknande redovisning var tredje år.

Detta visar lönekartläggningen

Det är inte bara de konkreta löneskillnaderna som man studerar vid kartläggningen. Förmåner ska också redovisas. Tjänstebilar, bonussystem och annat ska också finnas med i beräkningen för att på olika sätt aktivt närma sig ett system som inte diskriminerar olika grupper. På DO.se kan du läsa mer om hur lönekartläggningen ska dokumenteras. Men precis som nämns i Lag & Avtal innebär en årlig kartläggning mer arbete för arbetsgivaren och därför är det många som anlitar en konsult som kan sköta det åt en.

Tyvärr är det fortfarande få arbetsgivare som känner till exakt vad lagändringen innebär. Många sitter också på uppfattningen att lagen om lönekartläggning bara gäller diskriminering mellan kön; men idag täcker den alla sju diskrimineringsgrunderna. Det som ska synas i kartläggningen är om ett företag diskriminerar mot kön eller andra könsuttryck, funktionsvarierade, folk med olika etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.