Hur blir man ett uppskattat företag? Både av kunder likväl som av anställda? Handlar det om att ge bra löner till de som arbetar och bra priser till de som handlar? Räcker verkligen det? Eller behövs det mer? Mest troligt behövs det mer. Ett företag som bara fokuserar på pengar är inget företag som i längden kommer att bli lönsamt. Vad gäller trivsel för den som är anställd är det väldigt viktigt att man känner sig behövd på företaget. Det är viktigt att som anställd känna att man gör ett bra jobb, att ens chefer ser vilket jobb man gör och att det regelbundet kommer konstruktiv kritik – så att man kan utvecklas.

Många företag är det som inte förstått vikten av detta, och det är sådana företag som aldrig kommer lyckas nå toppen. Det gäller att förstå att man som företag är mer än bara försäljning. Det handlar om personkemi mellan de anställda, vilket kan förbättras genom att göra roliga saker ihop. De handlar om marknadsföring mot kunderna, så de känner att det finns hjärta i företaget.

Vad är det då man som företagare ska tänka på för att visa uppskattning till anställda och kunder? En sak är att ordna med konferensens, ha regelbundna möten, ordna sommar/julfest, julklappar (obs dock, välj bra företagsjulklappar – annars kan det bli fel) och ständigt påminna personalen att de är otroligt viktiga för att företaget ska gå runt.

Kom också ihåg att det tar tid för att få till en sund företagskultur, men att det är en tid mycket värd att investera i. Om du intresserar dig  vidare för detta rekommenderas att du kikar på videon nedan: