För den som arbetar med kommunikation, kultur eller andra kreativa arbetsuppgifter finns det skäl att hålla koll på vad som händer i Tyskland. Det bästa sättet att göra detta är att läsa tyska bloggar, lyssna på podcasts och liknande. Om man i dagsläget inte har tillräckliga kunskaper i tyska passar det bra med en språkkurs i Tyskland eller Österrike. 

Svenskar har en numera ganska lång tradition av att vända blicken österut, mot framför allt Storbritannien och USA. Samtidigt har Tyskland länge varit en betydligt viktigare handelspartner för Sverige än något av de anglosaxiska länderna. Om Tyskland av många svenskar har mötts av ointresse har det varit ett helt annat intresse i motsatt riktning. Söder om Östersjön har det växt upp en hel liten industri med inhemska författare som skriver under svensk pseudonym, vars böcker utspelar sig i Sverige och också filmas här. Dessa filmer är mycket populära, och böckerna som de baseras på likaså.

Inte bara Berlin

Nu börjar dock allt fler svenskar att upptäcka Tyskland. Berlin har länge varit populärt bland konstnärer och digitala entreprenörer, som väljer att förlägga sina start-ups till storstaden som inte är för stor, där hyrorna är låga och där det finns ett stort kulturutbud. Berlin är, för att citera dess borgmästare, sexigt.

Men Tyskland är så mycket mer än Berlin. Fler och fler svenskar upptäcker Ruhr/Rhen-området. Detta var ursprungligen ett av Västeuropas mest förorenade industriområden, men idag dominerar kulturen även här. I området finns städer som Köln, Düsseldorf och den f.d. huvudstaden Bonn. Med en folkmängd högre än i stor-Berlin, och med en stor inflyttning av konstnärer och andra kreativa entreprenörer även här har det blivit ett av de mest kreativa klustren i Europa.

De svenska utbildningsföretagen har insett att det finns en marknad för språkkurser i tyska i det här området. Ett exempel är Internationella skolorna, som har språkkurser i bl.a. Düsseldorf.