Förutom att företaget går med vinst är det av stor vikt att medarbetarna trivs. En nyckel till hög trivsel på kontoret är en bra arbetsmiljö. Att möblerna ett kontor bra och köpa in rätt hjälpmedel är därför viktigare än man tror.

1069060-meeting

 

Speciellt viktigt med rätt möblering är det i öppna kontorslandskap. Denna kontorsmiljö har nämligen visat sig vara sämst för medarbetare. Arbetsförmågan blir mellan två och tio procent lägre på grund av att prat i bakgrunden stör koncentrationen. Här är det därför viktigt att placera medarbetarna strategiskt och att till exempel ha skärmväggar som kan isolera lite mellan skrivborden.

Effektivare arbete

Att köpa in kontorsmaterial som effektiviserar arbetet är även oerhört viktigt. Får medarbetarna sitta och göra monotont arbete för hand, leder detta till lägre effektivitet och irriterade medarbetare. Ett monotont arbete kan i längden även leda till understimulering och psykisk ohälsa. Om företaget skickar ut mycket post kan arbetet för de medarbetare som jobbar administrativ underlättas rejält med till exempel adressetiketter, så att adresserna inte behöver skrivas för hand. Man kan dessutom köpa en frankeringsmaskin så att man slipper klistra på ett frimärke på alla kuvert.

Färgen spelar roll

Det kan även vara så att kontorets utseende kan påverka medarbetarnas humör. Färgen på väggarna i kontoret påverkar till exempel de anställda. En undersökning har visat att ett kontor med röda väggar gör att medarbetarna upplever relationerna på arbetsplatsen som mer positiva. De upplever även att de får mer motivation av sina kollegor i ett rött rum. Blå färg på väggarna skapar mest missnöje bland medarbetarna. Vill man istället ha en miljö som är pigg och kreativ, är gul färg bra att ha på väggarna.

Slutligen ger vi er fem tips på hur man skapar en bättre kontorsmiljö på ett lätt sätt:

  • Försök ha så små möbler på kontoret som möjligt. Detta skapar luft och ytor.
  • Undvik att ha mycket papper och annat framme. Detta skapar ett skräpigt och rörigt intryck.
  • Köp växter och annorlunda detaljer till kontoret. Då känns det lite mer ombonat och inte så kalt och stelt.
  • Ha hyllor och annan förvaring. Detta skapar utrymme i ett litet kontor.