Arbetsmarknaden består till väldigt stor del av rekrytering. När man söker ett jobb går man in i en rekryteringsprocess, och den arbetsplats som behöver fler anställda behöver också sätta igång och rekrytera sådana som kan vara lämpliga för tjänsten. Men hur ska men veta hur man rekryterar på bästa sätt för att få en så bra person som möjligt till den vakanta platsen?

samtalsgruppEn av de absolut svåraste sakerna att rekrytera folk till är styrelser och ledningsgrupper. Detta eftersom det behövs personer som har ett stort intresse av att driva företaget på ett bra sätt, samtidigt som det är viktigt att de har väldigt goda kunskaper inom den bransch man är verksam i och att de har möjligheten att kunna se på saker utifrån för att driva saker framåt. Svenska Dagbladet har skrivit en artikel med rubriken ”Lätt att fastna i styrelsefällan” som inleds så här:

Det är inte många som får veta vad som egentligen händer där inne. Samtidigt är det just där, i företagens styrelserum, som många av dagens viktigaste beslut fattas. Och när det går fel, känns det långt utanför rummets väggar.

Klicka på länken ovan för att fortsätta läsa om vilka klavertramp man kan göra när det handlar om att tillsätta en styrelse och liknande. Om du verkligen vill ha en bra rekrytering av styrelse och andra ledare inom företaget ska du använda dig av en erfaren rekryterare, som forteexecutives.se som har lång erfarenhet och kunskap om att tillsätta styrelser och ledningar.