Trots att vår jord är lika stor som den alltid varit känns den otroligt mycket mindre på grund av det digitala och att vi rör oss mer obehindrat mellan de olika landgränserna. Detta medför att jobben utomlands ökar.

972683-cannes-60Ja, det blir allt mer populärt att söka lyckan utomlands. Men då allt fler väljer att göra det så betyder det även att konkurrensen ökar. Många länder är det som ser svenskar som hårt arbetande människor, vilket gör att vi får ett försprång.  Men det gäller fortfarande att ta till sig alla de tips man kan få för att med det lyckas kamma hem ett så stort försprång som möjligt.

Temadag Europa

Vad arbetsförmedlingen i Kristianstad gjort är att de årligen anordnar en temadag med Europa som tema som lyfter upp olika frågor om att arbeta i ett annat land än Sverige. Både England, Tyskland och Norge är länder som lockar allt fler människor. Och om just Tyskland har vi skrivit om tidigare där vi tar mycket inspiration från.

Svenskar har en numera ganska lång tradition av att vända blicken österut, mot framför allt Storbritannien och USA. Samtidigt har Tyskland länge varit en betydligt viktigare handelspartner för Sverige än något av de anglosaxiska länderna. Om Tyskland av många svenskar har mötts av ointresse har det varit ett helt annat intresse i motsatt riktning. Söder om Östersjön har det växt upp en hel liten industri med inhemska författare som skriver under svensk pseudonym, vars böcker utspelar sig i Sverige och också filmas här